top of page

IDENTITEIT EN WAARDEN
VAN DE CLUB

IDENTITEIT

De club wil vooral gekend zijn als een toegankelijke club. Een club waar ieder spelertje welkom is
en kan spelen op zijn of haar niveau. Wij staan ook voor een open en eerlijke cultuur waarin
samenwerking en doorzettingsvermogen hand in hand gaan. Wij willen ons goed voelen wanneer
onze jeugdspelers stappen voorwaarts kunnen en mogen zetten.

 

WAARDEN


1. FAN van OHR
Het zou een constante moeten zijn dat spelers, trainers, sponsors en bestuursleden effectief fier zijn
om voor OHR te werken of zaken te doen en hierdoor ook zich echt kunnen identificeren met de
club zodat je je ook echt als een fan van die club kan gedragen en zo ook naar buiten komen.

 

2. Samen
Door dingen samen te doen, te luisteren naar elkaar en van elkaar te leren word je als trainer,
medewerker en mens gewoon sterker in de materie en het “zijn”. Daarnaast is zaken samen doen
ook gewoon veel leuker en beter dan dat je voor alles alleen zou opdraaien

 

3. Authentiek
Iedereen is verschillend maar ieder met zijn of haar kwaliteiten. De mensen binnen de club hebben
de vrijheid om zichzelf te mogen zijn. We zijn ervan overtuigd dat iedere medewerker op zijn of
haar manier het beste voor heeft met de club. De kunst is om dit allemaal een beetje in goede banen
te leiden.

4. Beleefdheid en Correctheid
Er wordt verwacht van van ieder lid binnen de club dat beleefdheid niets kost en dat dit een strikt
minimum is om zaken te gedaan te krijgen. Correctheid kan nog bijgestuurd worden en zeker als je
terug kan grijpen naar de visie om hier deze correctheid aan te toetsen.

5. Respect voor materiaal, accommodatie en mens
Ook hier mag je zeggen dat dit een strikt minimum is dat je als medewerker of lid van de club moet
hebben. Respect is de basis van succes. Met mens bedoel ik dan de medemaats, de andere leden
binnen de club, de sponsors, de scheidsrechters, de tegenstanders, de supporters maar vooral
zichzelf.

OHR HULDENBERG

bottom of page